ROZBUDOWA HALI SORTOWNI FASOLI I GROCHU, NA DZ.NR 1180 W NOWYM KORCZYNIE - informacja o wynikach postępowania

Data: 16.09.2016 r.

Upublicznienie informacji na stronie internetowej zamawiającego.

W związku z realizowanym postępowaniem ofertowym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„ROZBUDOWA HALI SORTOWNI FASOLI I GROCHU, NA DZ.NR 1180
W NOWYM KORCZYNIE” – roboty budowlane w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w zakresie w nim wskazanym oraz zatwierdzonym projektem budowlanym
wybrana została oferta:
LOXAN POLSKA Sp. z.o.o., ul. Na Buczków 5, 32-005 Bochnia
z następującymi parametrami:
1.Najkorzystniejsza cena / cena przedmiotu oferty 490 000,00 zł netto + 23 VAT.